آنتی اسکالانت چیست؟

آنتی اسکالانت (Anti Scalant ) یا ضد رسوب یک ماده شیمیایی است که جهت جلوگیری از ایجاد رسوب بر روی غشاها (Membrane) به آب ورودی به سیستم اسمز معکوس (RO) تزریق می گردد. رسوب غشاهای سیستم اسمز معکوس هنگامی اتفاق می افتد که ذرات بر روی غشا تجمع نموده و سبب گرفتگی منافذ غشا شوند. معمول ترین رسوبات تشکیل شده روی غشا شامل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیم، فلوراید کلسیم، آهن، مواد کلوئیدی، سیلیس و آلاینده های آلی می باشد.

در بهره برداری از غشاها به منظور نمک زدایی از آب با راندمان بالا، حد انحلال پذیری گچ و کلسیت از سطوح اشباع بیشتر شده و منجر به تولید کریستال بر روی سطح غشا می گردد. نتیجه تشکیل رسوب بر روی غشا، کاهش فلاکس آب نمک زدایی شده بوده که در نهایت سبب کاهش راندمان فرآیند و افزایش هزینه های بهره برداری می گردد.

مقالات مرتبط :

پیشرفت های تکنولوژی تصفیه فاضلاب

تصفیه آب صنعتی