دامداری

با ورود انسان به عصر تکنولوژی و نیاز به غذای بیشتر برای جمعیت رو به رشد جهان، دامداری های سنتی به سرعت جای خود را به دامداری های مجهز صنعتی دادند و این صنعت به یکی از مهم ترین و پرسود ترین صنایع در دنیا مبدل گردید.کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیشرفت در زمینه تولیدات دامی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا گواه این مدعاست. ( تصفیه فاضلاب دامداری )

به عنوان مثال میزان تولید شیر در ایران از ۴۵۴۰ هزار تن در سال ۱۳۷۴ به حدود ۵۹۷۵ هزار تن در سال ۱۳۸۳ رسید که از این نظر درمیان کشورهای جنوب غربی آسیا، پس از ترکیه با ۱۰۴۷۸ هزار تن تولید، در رتبه دوم قرار می گیرد. میزان کل تولید گوشت در ایران در فاصله سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ از حدود ۱۳۲۹ هزار تن به ۱۶۱۳ هزار تن افزایش یافت که در مقایسه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی بیشترین میزان را دارا می باشد.
اما دراین میان مانند هر صنعت دیگری، تولید محصولات سبب به وجود آمدن مواد زائدی می گردد که یکی از این زائدات، فاضلاب تولید شده در دامداری است. مهم ترین مشکل موجود درمورد فاضلاب دامداری ها، میزان بالای آلاینده هایی مثل چربی، جامدات معلق، BOD5 و COD می باشد و در صورتی که کود به همراه فاضلاب دفع شود میزان آلاینده ها بیشتر خواهد شد.
شرکت آبسان سازه آپادانا در قالب طراحی، اجرا و نظارت انجام پروژه، قادر به ارایه خدمات کامل در زمینه استراتژی های مربوط به تامین آب مورد نیاز و همچنین تصفیه پساب دامداری ها می باشد.

استراتژی های کاربردی

  • تصفیه پساب دامداری ها جهت دفع به محیط
  • تصفیه تکمیلی پساب دامداری ها جهت بازیابی و استفاده مجدد از آب

خدمات شرکت آبسان سازه آپادانا

  • ارایه ی مشاوره به دامداران در زمینه تصفیه آب و پساب دامداری
  • طراحی، اجرا، نظارت، ساخت، تامین و نصب تجهیزات، بهره برداری و آموزش سیستم های تصفیه آب و پساب
  • استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تصفیه آب و پساب

مطالب مرتبط :

تصفیه آب صنعتی – تجهیزات تصفیه خانه – چربی گیر – سپتیک تانک