فاضلاب شهری و یا روستایی

فاضلاب شهری و یا روستایی (که فاضلاب خانگی، فاضلاب انسانی، فاضلاب بهداشتی Sanitary wastewater هم نامیده می شود) شامل فاضلاب تولیدی منازل، مراکز تجاری، موسسات (ادارات، سازمان ها، موسسات آموزشی، هتل ها و رستوران¬ ها، زندان ها و…) می¬باشد. با توجه به اینکه در اغلب مراکز مذکور حدود ۸۰% آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می شود، لذا ۹/۹۹% فاضلاب شامل آب بوده و تنها ۱/۰% آن را ناخالصی های جامد تشکیل می دهد.

اما همین درصد بسیار ناچیز در فاضلاب دارای حدزیادی از آلودگی است به نحوی که ۱۰۰۰ لیتر فاضلاب تصفیه نشده قادر به آلودگی ۴۰۰۰۰ الی ۶۰۰۰۰ لیتر آب می باشد. همانطور که مشاهده می شود، بخش عمده فاضلاب متشکل از آب است که در صورت حذف آلاینده ها و ناخالصی های آن، می تواند دوباره در چرخه مصرف قرار گیرد. بنابراین هدف از تصفیه فاضلاب در جوامع امروزی علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بروز خطرات بهداشتی، تامین یک منبع آب دائمی و مطمئن جهت مصارفی مانند صنعت و کشاورزی می باشد.
شرکت آبسان سازه آپادانا در قالب طراحی، اجرا و نظارت انجام پروژه، قادر به ارایه خدمات کامل در زمینه استراتژی¬های مربوط به تامین آب مورد نیاز و همچنین تصفیه پساب شهرها، روستاها، شهرک های مسکونی، ادارات و موسسات و … می باشد

مطالب مرتبط :

تصفیه آب صنعتی – تجهیزات تصفیه خانه – چربی گیر – سپتیک تانک

استراتژی های کاربردی

  • تصفیه آب شرب مورد نیاز در شهرها، روستاها، اماکن مسکون، ادارات و موسسات
  • اجرای طرح های انتقال و توزیع آب
  • تصفیه پساب انسانی جهت دفع به محیط
  • تصفیه تکمیلی پساب انسانی جهت بازیابی و استفاده مجدد از آب
  • اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب
  • طراحی و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب

خدمات شرکت آبسان سازه آپادانا

  • ارایه ی مشاوره به کارفرمایان در زمینه تصفیه آب و پساب مناطق مسکونی، ادارات و موسسات
  • طراحی، اجرا، نظارت، ساخت، تامین و نصب تجهیزات، بهره برداری و آموزش سیستم های تصفیه آب و پساب
  • استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تصفیه آب و پساب