صنایع فولادسازی

صنایع فولاد از جمله صنایع مهم و کلیدی در کشور محسوب می شود که با توجه به وجود معادن غنی انواع فلزات در کشور، بیش از پیش رونق می یابد.
در صنایع کیفیت شیمیایی آب اهمیت بسیاری دارد زیرا مصرف آب با کیفیت شیمیایی نامطلوب سبب ایجاد صدمات زیادی به دستگاه ها و تجهیزات تولید در صنعت وارد می سازد. از جمله مهم ترین این صدمات می توان خاصیت رسوب گذاری و یا خورندگی آب مصرفی را نام برد که سبب آسیب رسانی به لوله ها، مخازن و سایر تجهیزاتی که در تماس با آب هستند، می شود.
همچنین عملیات استخراج و تبدیل سنگ معدن فلزات و همچنین تولید محصولات نهایی سبب پدید آمدن مواد آلاینده به صورت فاضلاب می گردد که مهم ترین آلاینده مربوط به فلزات سنگین و اسیدیته فاضلاب می باشد. در صورت انجام عملیات تصفیه بر روی فاضلاب تولیدی، امکان استفاده مجدد از آب و همچنین مواد فلزی اولیه وجود خواهد داشت.
شرکت آبسان سازه آپادانا در قالب طراحی، اجرا و نظارت انجام پروژه، قادر به ارایه خدمات کامل در زمینه استراتژی های مربوط به تامین آب مورد نیاز و همچنین تصفیه پساب صنایع فولاد می باشد.

استراتژی های کاربردی

  • تصفیه پیشرفته آب جهت تولید آب دمین
  • حذف فلزات سنگین از پساب
  • حذف سیانید از پساب
  • تصفیه پساب صنایع فولاد جهت دفع
  • تصفیه تکمیلی پساب صنایع فولاد جهت بازیابی و استفاده مجدد از آب

خدمات شرکت آبسان سازه آپادانا

ارایه ی مشاوره به صنعتگران در زمینه تصفیه آب و پساب صنایع فولاد
طراحی، اجرا، نظارت، ساخت، تامین و نصب تجهیزات، بهره برداری و آموزش سیستم های تصفیه آب و پساب
استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تصفیه آب و پساب

مطالب مرتبط :

تصفیه آب صنعتی – تجهیزات تصفیه خانه – چربی گیر – سپتیک تانک