کشتارگاه

با افزایش روزافزون جمعیت در کشور، تامین منابع غذایی پروتئینی سالم و به مقدار زیاد به یکی از اهداف مهم در راستای توسعه کشور تبدیل شده است و احداث زیرساخت های صنعتی جهت دستیابی به این هدف نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. کشتارگاه های صنعتی یکی از این زیرساخت ها می باشد که تعداد آنها در کشور در حال افزایش است.
اما دراین میان مانند هر صنعت دیگری، تولید محصولات سبب به وجود آمدن مواد زائدی می گردد که یکی از این زائدات، فاضلاب تولید شده در کشتارگاه است. مهم ترین مشکل موجود درمورد فاضلاب کشتارگاه ها، میزان بالای آلاینده هایی مثل چربی، جامدات معلق، BOD5 و COD می باشد و در صورتی که خون به همراه فاضلاب دفع شود میزان آلاینده ها بیشتر خواهد شد.  ( مطالب مرتبط : تصفیه آب صنعتی – تجهیزات تصفیه خانه – چربی گیر – سپتیک تانک

شرکت آبسان سازه آپادانا در قالب طراحی، اجرا و نظارت انجام پروژه، قادر به ارایه خدمات کامل در زمینه استراتژی های مربوط به تامین آب مورد نیاز و همچنین تصفیه پساب کشتارگاه ها می باشد.

استراتژی های کاربردی

  • تصفیه پساب کشتارگاه ها جهت دفع به محیط
  • تصفیه تکمیلی پساب کشتارگاه ها جهت بازیابی و استفاده مجدد از آب

خدمات شرکت آبسان سازه آپادانا

  • ارایه ی مشاوره به کارفرمایان در زمینه تصفیه آب و پساب کشتارگاه
  • طراحی، اجرا، نظارت، ساخت، تامین و نصب تجهیزات، بهره برداری و آموزش سیستم های تصفیه آب و پساب
  • استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تصفیه آب و پساب

پروژه های تصفیه آب و فاضلاب صنایع کشتارگاهی