68 55 3651 31 98+ :شماره تماس       iranUnited Kingdom

واحدهای تصفیه فاضلاب صنعتی

آشغالگیر

اولین تصفیه ایست که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می شود. در ضمن آن مواد معلق درشت را از فاضلاب جدا می سازند. اشغالگیری معمولاً با کمک صفحه های فلزی که سوراخ هائی به قطر چند میلیمتر تا چند سانتیمتر در آن ساخته شده و یا با کمک تورهای سیمی و به وسیله میله هایی که به صورت مایل در امتداد جریان فاضلاب قرار داده می شود انجام می گیرد.

watermarked fazelab mavad ghazayi 3

دانه گیری

برای حذف مواد دانه ای نظیر شن، ماسه، تفاله چای و قهوه و ... از دانه گیری استفاده می شود. استفاده از این واحد جهت تصفیه فاضلاب در اغلب صنایع غذایی توصیه می شود.

watermarked fazelab mavad ghazayi 4

یک واحد دانه گیری با هوادهی

متعادل ساز

نوساناتی آهنگ جریان و میزان آلودگی فاضلاب ورودی به اکثر تصفیه خانه های فاضلاب مشاهده می شود. یکنواخت سازی جریان برای برای غلبه بر مشکلات بهره برداری ناشی از نوسانات جریان، بهبود عملکرد واحدهای پایین دست و کاهش ابعاد و هزینه های ساخت واحدهای پایین دست مورد استفاده قرار می گیرد.

تنظیم PH : بسياري از فاضلاب هاي صنعتي از جمله فاضلاب تولید کاغذ و مقوا حاوي مواد اسيدي يا بازي است و PHآنها بايد روي خنثي تنظيم شود. براي خنثي سازي اين فاضلاب ها از فرايندهايي مانند اختلاط فاضلاب هاي اسيدي و بازي، خنثي سازي فاضلاب هاي اسيدي با آهك يا دوغاب آهك، سود، سديم سولفيت يا آمونياك و براي خنثي سازي فاضلاب هاي بازي، از سولفوريك اسيد، اسيد كلريك يا كربن دي اكسيد استفاده مي شود.

ته نشینی اولیه

برخی فاضلاب ها دارای مواد معلق زیادی می باشد که عمدتا در این واحد از فاضلاب جدا می شوند. همچنین مقداری از BOD5 نیز که به صورت معلق وجود دارد در این واحد از فاضلاب جدا می شود. هر چه BOD5 در فاضلاب ورودی کاهش یابد انرژی کمتری در راکتور بیولوژیکی برای حذف BOD5 باقی مانده لازم است. به همین دلیل واحد ته نشینی اولیه واحد مهمی در کاهش انرژی مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب است.

fazelab mavad ghazayi 2

یک واحد ته نشینی دایره ای

ته نشینی اولیه یا DAF متعاقب انعقاد و لخته سازی: به دلیل وجود مواد شیمیایی معدنی، جامدات معلق، رنگ و ... در فاضلاب این صنعت، پیشنهاد می شود حتما از یک واحد ته نشینی اولیه جهت حذف جامدات معلق استفاده نمود. همچنین با توجه به نوع تولید در هر واحد صنعتی پتروشیمی ممکن است به دلیل وجود رنگ یا جامدات معلق سبک و یا زیاد بودن چربی و روغن، ته نشینی اولیه با واحد DAF متعاقب انعقاد و لخته سازی جایگزین شود.

watermarked daf

AOP یا اکسیداسیون پیشرفته: به علت وجود میزان COD زیاد در فاضلاب این صنعت، یکی از راه حل های حذف این پارامتر، استفاده از اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه فاضلاب این صنعت می باشد.

watermarked ozon

یک دستگاه ازن ژنراتور

کربن فعال به عنوان جاذب سطحی: در تصفیه فاضلاب های صنعتی، بخصوص در تصفیه فاضلاب های با COD بالا، معمولا از یک جاذب سطحی به عنوان آخرین واحد تصفیه بهره برداری می شود. کربن فعال یک ماده جاذب سطحی است که در تصفیه فاضلاب استفاده گسترده ای دارد.

watermarked carbonfilter

انعقاد و لخته سازی، ته نشینی: با توجه به پروسه تولید در صنایع تولید کاغذ و مقوا، فاضلاب این صنایع محتوی جامدات معلق زیادی می باشد. این جامدات که اکثرا به صورت کلوئید هستند، شامل خرده های چوب، ذرات فلزی، بقایای چسب، خاک و شن و ماسه و... (که در کاغذها و مقواهای بازیافتی وجود دارد) می باشد که توسط ته نشینی از جریان فاضلاب حذف می گردند. اما با توجه به اینکه این مواد اغلب بسیار سبک بوده و دارای بار الکتریکی نیز می باشند، ته نشینی آنها زمان زیادی نیاز دارد. جهت کاهش زمان مورد نیاز از انعقاد و لخته سازی کمک گرفته می شود. همچنین جوهر و رنگ که در اثر شستشوی کتب و مجلات بازیافتی وارد فاضلاب می شوند نیز توسط این واحد (انعقاد، لخته سازی و ته نشینی) قابل حذف شدن می باشد.

watermarked tahneshini

استخر ته نشینی مستطیلی


تصفیه بیولوژیکی

   در یک تصفیه خانه فاضلاب هرگاه تصفیه مکانیکی برای کاهش آلودگی فاضلاب کافی نباشد از کار موجودات زنده ای به نام باکتریهای هوازی و یا بی هوازی برای ادامه ی تصفیه فاضلاب یاری می گیرند. کار واحدهای تصفیه زیستی در تصفیه خانه همانا تشدید عملی است که به طور خودبخودی در طبیعت رخ می دهد یعنی یا ایجاد محیطی مناسب برای رشد و افزایش تعداد باکتریهای نامبرده مدت زمان تصفیه طبیعی را که ممکن است به چندین روز برسد به چند ساعت کاهش می دهند