تجهیزات تصفیه خانه

چربی گیر

امروزه به دلیل مشکلات زیست محیطی پساب خروجی از واحدهای تولیدی و صنعتی باید استانداردهایی زیست محیطی را داشته باشد. چربی گیر به منظور حذف روغن (چربی نامحلول ) از پساب خروجی از فاضلاب آشپزخانه ، رستوران ها ، غذاخوری ها، فست فوده وکترینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد….

آشغالگیر سبدیabsanco.com
آشغالگیر سبدیabsanco.com
آشغالگیر سبدیabsanco.com
آشغالگیر سبدیabsanco.com
(Fixed Packing Bed) پکینگ مدیای ثابت
آشغالگیر سبدیabsanco.com
آشغالگیر سبدیabsanco.com
سپتیک تانکabsanco.com
ایرلیفتabsanco.com
آشغالگیر سبدیabsanco.com
آشغالگیر سبدیabsanco.com