تصفیه خانه فاضلاب مجتمع شیر و گوشت دکتر برجیان

چربی گیر هتل عباسی با ابعاد خاص

چربی گیر شرکت آسفالت توس (معدن چادرملو)

چربی گیر شرکت حایرآسا

پکیج چربی گیر CPI شرکت ژالکه

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی پالایشگاه اصفهان

شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب مجتمع دامداری شهرکرد

تصفیه خانه فاضلاب دامداری صنعتی خانم مهندس ناصری منش

سیستم تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه شرکت کشت و دامداری فکا

تصفیه فاضلاب شهر انارک

تصفیه خانه فاضلاب مجتمع شیر و گوشت آقای علیان

تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه صنعتی ماکیان

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت گلچین لبن سپاهان

شبکه جمع آوری فاضلاب داروسازی بایوسان فارمد

تصفیه خانه فاضلاب سپراتور دامداری شرکت کشت و دام آزاده

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دامداری رفیعیان

تصفیه خانه فاضلاب سپراتور دامداری شرکت کشت و دام نجم

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی پتروشیمی انتخاب

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فولاد کاوه کیش

تصفیه خانه فاضلاب دامداری صنعتی افضلیان

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دامداری شرکت گلدشت نمونه

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت کوثرنوش سپاهان

استحصال پساب فاضلاب شهری جهت استفاده در فولاد مبارکه

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع گندله سازی چادرملو

تصفیه پساب صنعتی کارخانه سپید مطهر

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دامداری آقای عباسی

تصفیه خانه فاضلاب دامداری صنعتی اشراقی

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه لبنیات گل دنا

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی شرکت توسعه و عمران شهرستان نایین

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت حایر آسا

تصفیه خانه آب داروسازی بیوسان فارمد