ارتقاء و اصلاح سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و بازچرخش پساب

سازه و تاسیسات تصفیه خانه های آب و فاضلاب مانند هر سازه و تجهیزی دارای یک عمر مفید می باشند. پایان عمر مفید یعنی سازه و تجهیزات دیگر قابلیت تامین استاندارد مورد نظر را دارا نبوده و بایستی تعویض شوند. عمر مفید سازه های تصفیه خانه که به صورت اصولی بنا شده اند معمولا ۳۰ سال است اما در صورتی که سازه تصفیه خانه به صورت فنی و استاندارد احداث نشده باشد، نیاز به تعمیرات خیلی زودتر احساس می شود.

از دیگر مواردی که سبب پایان زودرس عمر مفید سازه و تجهیزات تصفیه خانه می شود می توان به افزایش بار آلی و هیدرولیکی تصفیه خانه به صورت پیش بینی نشده، ارتقاء استانداردهای پساب خروجی، وجود تکنولوژی های پیشرفته تر و غیره اشاره نمود.

یکی از مهم ترین مواردی که در سال های اخیر موجب نیاز به ارتقاء سیستم های تصفیه فاضلاب شده است، کمبود آب و نیاز به بازچرخش پساب تصفیه شده به ویژه در کشاورزی و صنعت می باشد. این مهم توسط طراحی و اجرای دقیق کارشناسان فنی شرکت آبسان سازه آپادانا هم اکنون برای بسیاری از صنایع بزرگ و متوسط در سطح کشور محقق شده است.

ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه های موجود

هر گاه بار هیدرولیکی و یا بار آلی اضافه بر میزان طراحی به یک تصفیه خانه وارد شود، سیستم تصفیه قابلیت دستیابی به استاندارد خروجی مطلوب را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، یکی از کارآمدترین و مقرون به صرفه ترین روش ها، ارتقاء تصفیه خانه می باشد. در این روش، کارشناسان فنی شرکت آبسان سازه آپادانا با استفاده از دانش فنی خود و همچنین تجربه ارتقاء بیش از ۱۰ تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی، با بررسی کامل امکانات تصفیه خانه موجود و استاندارد مورد نظر پساب خروجی، مشخصات کامل فنی و مالی ارتقاء سازه و تجهیزات تصفیه خانه را به کارفرمایان ارایه داده و همچنین در زمینه اجرا و انتخاب و تامین تجهیزات همواره در کنار کارفرما می باشد.

 اصلاح تصفیه خانه موجود جهت دستابی به استانداردهای جدید

با توجه به افزایش میزان آلودگی های وارده به محیط زیست و کاهش ظرفیت خودپالایی آن، استانداردهای تدوین شده جهت میزان مجاز آلودگی های ورودی به محیط زیست، به صورت دوره ای بازبینی شده و اغلب سختگیرانه تر می گردد. در چنین شرایطی کارشناسان فنی شرکت آبسان سازه آپادانا بهترین و عملی ترین پیشنهاد جهت ارتقاء تصفیه خانه به منظور دستیابی به استانداردهای جدید را به کارفرمایان ارایه داده و کلیه مستندات فنی جهت انجام این مهم را تهیه نموده و همچنین در زمینه اجرا تصفیه آب صنعتی و شهری و انتخاب و تامین تجهیزات همواره در کنار کارفرما می باشد.

 اصلاح تصفیه خانه موجود با مشکل طراحی اولیه

متاسفانه برخی از تصفیه خانه هایی که به دست افراد غیرمتخصص طراحی و اجرا شده اند به لحاظ فرآیندی، سازه ای و تجهیزاتی دارای نواقص، ایرادات و مشکلات زیادی بوده و در نتیجه راندمان لازم جهت تامین استانداردهای مورد نظر را ندارند. تیم فنی طراحی مهندسی شرکت آبسان سازه آپادانا به منظور انجام اصلاحات مورد نیاز در چنین مواردی و همچنین با مد نظر قرار دادن کم ترین هزینه برای کارفرمایان، اقدام به تهیه نقشه های اصلاحی و مدارک فنی تجهیزات و اصلاح کامل تصفیه خانه موجود جهت دستیابی به استاندارد خروجی مورد نظر نموده است.

 بازچرخش پساب تصفیه شده

در سال های اخیر بحران کمبود آب گریبانگیر بسیاری از مناطق کشور بوده است. در چنین شرایطی استفاده از پساب تصفیه شده به عنوان یک منبع دائمی علاوه بر حفظ منابع آب شیرین سبب کاهش آلودگی های ورودی به محیط زیست و پیکره های آبی می گردد. مصرف پساب تصفیه شده در مواردی مانند آبیاری فضای سبز و کشاورزی، بویلرها و چیلرهای صنعتی، شستشو، آب آتش نشانی، آب فرآیندی در صنایع غیر خوراکی و مواردی از این دست توسط تیم فنی شرکت آبسان سازه آپادانا برای بسیاری از صنایع محقق شده است.