نظارت

نظارت مهندسی بر اجرا در فاز سوم، متضمن نتیجه مورد نظر از احداث تصفیه خانه می باشد. یک نظارت قوی بر اساس کلیه ضوابط فنی و قانونی سبب می شود مشخصات مورد نظر در هنگام طراحی یک سیستم تصفیه به درستی پیاده سازی شود.

تهیه اسناد مناقصه

تهیه کلیه اسناد مناقصات مربوط به احداث شبکه های انتقال توزیع آب، شبکه های جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه آب و فاضلاب بر اساس طراحی مهندسی، از دیگر خدمات شرکت آبسان سازه آپادانا به کارفرمایان محترم می باشد.

نظارت عالیه بر کارگاه ها

نظارت عالیه در زمان احداث سازه های تصفیه خانه و یا بازرسی های فنی هنگام ساخت تجهیزات و پروژه های تصفیه آب صنعتی ، از جمله مواردی است که تیم کارشناسان فنی شرکت آبسان سازه آپادانا به منظور دستیابی به استانداردهای مورد نظر بر روی آن تاکید داشته و در دستور کار این شرکت قرار دارد.