انتقال و توزیع آب

خط های انتقال آب تاسیساتی را در بر می گیرند که برای انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر ساخته می شوند، نظیر کانال های روباز آبیاری، تونل های انتقال آب و شاه لوله های آبرسانی و تامین آب شهرها.

شبکه آّرسانی شهرها دارای وظایفی هستند که مهم ترین آنها عبارتند از تامین آب آشامیدنی مردم شهر، تامین آب مورد نیاز دستگاه های تاسیسات بهداشتی، تامین آب مورد نیاز کارخانه های کوچک و بزرگ و کارگاه های گوناگون، تامین آب مورد نیاز تاسیسات سازمان های آتش نشانی هنگام آتش سوزی. یک شبکه آبرسانی شهری باید قادر باشد وظایف و نیازهای آبی نامبرده و نظایر آنها را از نظر کیفی(خواص فیزیکی و شیمیایی آب) و از نظر کمی(دبی و فشار آب) برابر استانداردهای موجود به خوبی انجام دهد. تامین آب های مورد نیاز باید در بدترین شرایط زمانی و مکانی و شرایط اضطراری نیز امکان پذیر باشد.

خطوط انتقال آب در جوامع شهری وظیفه انتقال آب تصفیه شده از تصفیه خانه آب به داخل شهرها را بر عهده داشته و شامل لوله های تحت فشار می باشند. طراحی این خطوط بایستی به گونه ای باشد که بتواند حداکثر نیاز آبی روزانه یک شهر را در گرمترین روز سال تامین نماید.

آبرسانی در داخل شهرها توسط شبکه توزیع آب و خطوط لوله تحت فشار صورت می گیرد. این خطوط بر اساس نیاز حداکثر ساعتی آب در گرمترین روز سال در یک شهر طراحی می شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشنان ما تماس بگیرید

تلفن: ۶۸ ۵۵ ۳۶۵۱ ۳۱ (۹۸)+
۵۲ ۹۳ ۳۶۵۱ ۳۱ (۹۸)+

فکس: ۸۱ ۸۹ ۳۶۵۱ ۳۱ (۹۸)+

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید

همراه و واتس اپ : ۰۹۱۰۳۵۹۲۰۰۶

تلفن: ۰۳۱۳۶۵۱۵۵۶۸ – ۰۳۱۳۶۵۱۹۳۵۲

مطالب مرتبط : تصفیه آب صنعتیسپتیک تانکچربی گیرتصفیه فاضلاب شهریتجهیزات تصفیه خانه