استاتیک میکسر (Static Mixer)

میکسرهای استاتیکی یا همزن های ثابت، تجهیزاتی هستند که به منظور اختلاط دو جریان سیال و یا پخش سیال در داخل خطوط لوله با جریان مداوم و تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیز از چندین المنت که در یک هوزینگ قرار می گیرند تشکیل شده و می تواند از استنلس استیل،PVC،PP، تفلون وPVDFساخته شود.