ساخت تجهیزات در کارخانه آبسان سازه آپادانا

در این بخش با نحوه ساخت تجهیزات در کارگاه  شرکت آبسان سازه آپادانا آشنا خواهید شد. در این کارگاه بیش از ۲۰ نوع تجهیز مربوط به صنعت آب و فاضلاب با بهترین کیفیت و مطابق با استاندارد ساخته می شوند. در کارگاه شرکت آبسان سازه آپادانا، سه مرحله تا تولید نهایی یک تجهیز وجود دارد این مراحل شامل: طراحی و مهندسی، ساخت، کنترل کیفی می باشد.

طراحی و مهندسی

در ابتدا جهت ساخت یک تجهیز بر اساس مشخصات فنی موجود مانند ابعاد و جنس مصرفی یا نقشه های تجهیز، طراحی تجهیز انجام می شود. در صورت نبود نقشه ساخت تجهیز از سمت خریدار، نقشه ساخت با توجه به سازه ساخته شده، توسط مهندسان شرکت آبسان سازه آپادانا تهیه می گردد. همچنین جهت تدقیق ابعاد و مشخصات فنی ساخت، از محل اسقرار تجهیز بازدید صورت می گیرد. با توجه به ابعاد و مشخصات طراحی، مدارک دیتاشیت کامل ساخت تهیه و جهت اجرا به واحد ساخت ارائه می گردد.

در این مرحله کلیه ی مشخصات فنی مانند ابعاد تشخیص، ماتریال مصرفی و نقشه shop در شرکت آبسان سازه آپادانا تهیه شده و پس از تایید خریدار، ساخت تجهیز شروع می شود.

ساخت تجهیز

در این مرحله، ابتدا ماتریال مورد نیاز ساخت دستگاه ها (تهیه شده در بخش مهندسی و با توجه به دیتاشیت) به همراه تجهیزات الکتریکال مطابق با استاندارد تهیه شده و به کارگاه ارسال می گردد. در صورت نیاز از ماتریال مصرفی نمونه هایی جهت کنترل کیفیت آن ها به آزمایشگاه های معتیر ارسال شده و گزارشات فنی از آزمایشگاه اخذ می گردد.

ماتریال مصرفی جهت برش به ابعاد مورد نیاز به دستگاه برش سپرده شده و به ابعاد مورد نظر بریده می شود.

دستگاه برش کارخانه

پس از برش ماتریال خام به ابعاد مورد نظر، قطعات برش خورده بایستی جوش داده شوند تا تبدیل به یک قطعه با مشخصات مورد نظر گردند. جوشکاری توسط پرسنل فنی و آموزش دیده که دارای گواهینامه معتبر می باشند انجام می پذیرد.

جوشکاری دریچه

در صورت نیاز قطعه آماده شده سوراخ کاری می گردد.

قطعه آماده شده جهت آماده شدن برای sand blast، باید سنگ زنی شود تا اضافه های هنگام جوشکاری از سطح قطعه تجهیز شود.

سنگ زنی

مرحله بعدی، انجام sand blast و رنگ آمیزی قطعات می باشد. ضخامت رنگ که برروی هر قطعه ی رنگ آمیزی شده وجود دارد، توسط دستگاه اندازه گیری می شود تا به میزان مورد نظر برسد.

ضخامت رنگ

کنترل کیفی و تهیه ی مدارک مورد نیاز

واحد کنترل کیفی از ابتدای خرید ماتریال مربوطه (با دریافت گواهینامه های مراکز تامین مواد اولیه و همچنین ارسال نمونه به آزمایشگاه) تا انتهای کار و آماده شدن تجهیز در حال فعالیت است. هر برش و جوش با نقشه ها و استانداردها مقایسه و کنترل می گرددو کلیه ی تجهیزات الکتریکال خریداری شده نیز توسط واحد کنترل کیفی با مشخصات دیتاشیت کنترل می گردد. در نهایت قطعه آماده شده از نظر ضخامت رنگ و جنبه های بصری نیز کنترل می گردد. در هر مرحله مدارک مورد نیاز توسط واحد کنترل کیفی تهیه شده و در پرونده هر تجهیز قرار می گیرد. این مستندات شامل QCTM, ITP, PL, PP, COC, DT, Paint list, visual report می باشد.