تقدیم الخدمات الهندسیه الفنیه وتنفیذ مشاریع المیاه والصرف الصحی

خدماتنا

مشاوره مهندسی

مشاوره مهندسی و طراحی در پروژه های آب و فاضلاب (شهری، روستایی و صنعتی) شامل مطالعات مرحله اول و دوم، طراحی، محاسبه و ترسیم نقشه های مورد نیاز هر پروژه

ساخت و تامین تجهیزات

انتخاب صحیح تجهیزات با مشخصات فنی مطلوب و همچنین نصب صحیح آنها در تصفیه خانه ( مانند چربی گیر ، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی و سپتیک تانک )

نظارت

نظارت مهندسی بر اجرا در فاز سوم، متضمن نتیجه مورد نظر از احداث تصفیه خانه می باشد. یک نظارت قوی بر اساس کلیه ضوابط فنی و قانونی

نصب ، راه اندازی و بهره برداری

پس از احداث سازه تصفیه خانه، تجهیزات و ارتباطات بایستی مطابق با استانداردها و موازین فنی در سایت تصفیه خانه نصب شوند. تست های پیش از راه اندازی و عیب یابی سیستم ها قبل از آبگیری سازه و راه اندازی سیستم

ارتقا ، اصلاح و بازچرخش

سازه و تاسیسات تصفیه خانه های آب و فاضلاب مانند هر سازه و تجهیزی دارای یک عمر مفید می باشند. پایان عمر مفید یعنی سازه و تجهیزات دیگر قابلیت تامین استاندارد مورد نظر را دارا نبوده و بایستی تعویض شوند…

توانایی ها

طراحی و اجرای سیستم های تصفیه پیشرفته

فاضلاب شهری و صنعتی به منظور استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در صنعت و کشاورزی

راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری تعمیرات

پشتیبانی و تامین تجهیزات و قطعات کلیه سیستم ها و تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی

طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی

در هتل ها، رستوران ها، مجتمع های رفاهی- تفریحی، مجتمع های مسکونی، مراکز آموزشی و نظامی، بیمارستان ها و مراکز درمانی،…

طراحی و احداث سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی

در شهرک های صنعتی و کارخانجات با استفاده از روش های شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی سیستم های لجن فعال، لاگون هوادهی،…

آخرین پروژه ها

مشتریان