تصفیه خانه فاضلاب دامداری صنعتی ناصری منش

تصفیه خانه فاضلاب دامداری صنعتی ناصری منش در استان قزوین، شهرستان آبیک در مهر سال ۱۴۰۰ راه اندازی گردید. طراحی، احداث سازه، ساخت پکیج ها و نصب تجهیزات تماما توسط شرکت آبسان سازه آپادانا انجام شده است. این تصفیه خانه قادر به تصفیه فاضلابی به میزان ۲۰۰ متر مکعب در روز می باشد. پساب تصفیه شده به منظور آبیاری زمین های کشاورزی مجموعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

لوله کشی واحدهای هوادهی تصفیه خانه فاضلاب ناصری منش