آغاز ساخت تجهیزات آبگیر دشت زیدون

عملیات ساخت دریچه های آبگیر دشت زیدون شامل دریچه های آب بند stoplog و sluice gate و همچنین آشغالگیرهای مخصوص این آبگیر توسط شرکت آبسان سازه آپادانا آغاز گردید. ارتفاع هر کدام از این تجهیزات ۷/۵ متر بوده و به منظور قطع و وصل و کنترل جریان آب در آبگیر مورد استفاده قرار می گیرد.

برش ورق دشت زیدون