تجهیزات تصفیه خانه

شرکت مهندسی آبسان سازه آپادانا با بهره گیری از دانش روز و متخصصان باتجربه خود آماده ارائه کلیه  تجهیزات تصفیه خانه مانند چربی گیر و سپتیک تانک ، اشغالگیر سبدی  و دیگر ملزومات مورد نیاز در اجرای پروژه های تصفیه آب و فاضلاب در حوزه فاضلاب صنعتی و شهری می باشد.

برخی از تجهیزات تصفیه خانه