اورهال و CIP سیستم تصفیه آب اسمز معکوس مجتمع معدنی نخلک

اورهال و CIP سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس ( آب شیرین کن ) مجتمع معدنی سرب و روی نخلک توسط کارشناسان شرکت آبسان سازه آپادانا انجام پذیرفت.با توجه به TDS بالای آب ورودی به دستگاه (۸۰۰۰ M/L) انجام CIP شیمیایی دستگاه جهت حفاظت از ممبران ها و افزایش عمر مفید دستگاه به صورت هر ۳ ماه یکبار ضروری می باشد.