فیلتر پرس

دستگاه فیلترپرس جهت جدا سازی  ذرات جامد از مایع در محلول های سوسپانسیون  در فرآیندهای مختلف صنعتی بکار  می رود.

اجزای اصلی دستگاه فیلترپرس عبارتند از:  شاسی دستگاه، جک و سیستم هیدرولیک، صفحات فیلتر )از جنس پلی پروپیلن( که با پارچه های صافی مخصوص روکش شده اند.

از مزایای سیستم فیلتر پرس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• راندمان بسیار بالا در عمل حذف

• مصرف بسیار پایین انرژی