میکسر دورتند – فلش میکسر (Flash Mixer)

میکسر دور تند در عملیات انعقاد به منظور پخش سریع مواد شیمیایی منعقدکننده با جریان آب یا فاضلاب به کار می رود. جنس این میکسر اغلب از استنلس استیل می باشد. پره های میکسر دور تند می تواند به صورت تخت یا زاویه دار بر روی یک شفت مرکزی قرار گیرد. نحوه قرارگیری پره ها سبب ایجاد جریان محوری یا شعاعی می گردد. سرعت اختلاط این میکسر بایستی به اندازه ای باشد که مواد شیمیایی در عرض چند ثانیه به خوبی با جریان اصلی مخلوط شوند. فلش میکسر یکی از تجهیزات تصفیه خانه بشمار می رود.