حمل پکیج تصفیه فاضلاب انسانی شرکت صبا الکتریک سپاهان

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی شرکت صبا الکتریک سپاهان واقع در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان حمل و آماده نصب و راه اندازی گردید. ظرفیت این پکیج ۱۰ متر مکعب در روز می باشد.