پکیج های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

پکیج های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از جمله پرکاربردترین پکیج ها برای تصفیه فاضلاب بهداشتی جوامع کوچک تا
متوسط و همچنین فاضلاب های صنعتی کاربرد دارد.
مشخصات فنی پکیج هوادهی گسترده :
• آشغالگیر
• مخزن متعادل ساز
• مخزن هوادهی
• ته نشینی ثانویه
• مخزن آب تمیز
• مخزن ذخیره لجن

کاربردهای پکیج:

• تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانجات، کارگاه ها، مجتمع ها و ویلاهای مسکونی، ساختمان های اداری، هتل ها و
مراکز اقامتی، رستوران ها،پادگان ها، کمپ های کارگری، مجتمع های تفریحی و…
• تصفیه فاضلاب های صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی

پکیج های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب