پکیج چربی گیر CPI 

این چربی گیر در تصفیه فاضلاب برای جدا کردن آب از روغن استفاده می شود.این نوع چربی گیر که گاهی به نام TiltedPlateInterceptorنیز خوانده می شود به طور گسترده ای جایگزین جداکننده های API و مخازن ته نشینی اولیه شده اند.

جداکننده CPI در صنایع به منظور حذف ذرات روغن، چربی و مشتقات نفتی از آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. این واحدها فقط نیاز به ۱۵ تا ۲۰ درصد از فضای مورد نیاز API داشته و بطور چشمگیری هزینه های ساخت و نگهداری را کاهش می دهد.

واحدهای CPI از مجموعه صفحات موجداری تشکیل شده است که با زوایای ۴۵ تا ۶۰ درجه در داخل مخزن قرار گرفته اند. اگر صفحات با زوایای ۶۰ درجه قرار بگیرند، ذرات جامد به سهولت از روی صفحات به سمت پایین سر خورده و در کف مخزن جمع آوری می شوند. علاوه بر صفحات جداکننده، این سیستم مجهز به اسکیمر سطح روب برای جمع آوری ذرات شناور شده می باشد. با توجه به بازده نسبتا بالای چربی گیر CPI در حذف ذرات ریز و روغن های آزاد به عنوان یکی از مراحل پیش تصفیه واحد پکیج چربی گیر فاضلاب DAF بسیار موثر می باشد.

پکیج چربی گیر CPI