گندزدایی با ازن

ازن که از اتحاد ۳ اتم اکسیژن به دست می آید به علت ناپایداری بهتر است در محل مصرف تهیه شود. ازن در سال ۱۷۸۳ کشف و در سال ۱۸۴۰ توسط schonlein در تصفیه آب مورد آزمایش قرار گرفت. آلمان اولین کشوری است که در ضدعفونی کردن آب آشامیدنی شهرهای خود از ازن استفاده نموده است.

در قرن ۱۹ در کشورهای فرانسه، انگلستان، هلند از این ماده به عنوان استریل کننده آب استفاده نمودند. در روسیه از سال ۱۹۰۵ مصرف ازن مورد توجه قرار گرفت. در آمریکا اولین واحد تزریق ازن در ۱۹۴۲ در شهر فیلادلفیا به کار افتاد. ازن در مقادیر کم بدون بو ولی در مقادیر زیاد دارای بوی زننده است.

گند زدایی با ازن

گند زدایی با ازن

Ohmuller گزارشی داده است که ازن در کشتن باکتری های وبا و تیفوئید بسیار موثر است. Stamn ثابت کرد که ازن هفت مرتبه سریع تر از کلر باکتری های آب را نابود می سازد و مقدار ۱/۰ تا ۵ میلیگرم در لیتر آن به عنوان استریل کننده آب توصیه شده است.

برای تهیه ازن کافیست هوا را از بین دو الکترود که به ولتاژ زیاد (۱۵۰۰۰) مربوط است عبور دهیم. چون رطوبت موجود در هوا باعث اکسید شدن الکترودها خواهد شد، بهتر است هوا را قبل از عبور از بین الکترودها خشک نماییم.

عملاً برای تهیه هر گرم ازن به ۲۰ تا ۲۵ وات انرژی نیازمندیم. تولید ازن مقدار زیادی حرارت به وجود می آورد که باعث گرم شدن الکترودها خواهد شد. طبق محاسبات انجام شده ۲۴۰۰۰ کالری حرارت در تولید هر گرم ازن به وجود می آید.

به منظور ممانعت از کاهش راندمان تولید ازن لازم است الکترودها را با جریان آب و یا روغن سرد کنیم. در عمل برای استریل کردن آب، آن را از بالای برجی که از پایین آن ازن داخل می شود فرومیریزند تا در اثر تماس بین آب و ازن عمل استریل کردن انجام گیرد.

مزایای گندزدایی با ازن چیست ؟

  •  ازن، آب را کاملاً استریل کرده و کلیه موجودات ذره بینی مثل میکروب ها، آمیب ها و ویروس ها و مخصوصاً باکتری های مولد گاز را از بین می برد.
  •  چون اکسیدکننده قوی است، کلیه مواد آلی آب را اکسید کرده و باعث کاهش رنگ آب به میزان ۶۰% می شود.
  •  عمل استریل کردن آن خارج از تاثیرات حرارت و pH انجام می گیرد.
  •  بدون برجای ماندن هیچگونه ازن باقیمانده، سریع تر و کامل تر از کلر آب را استریل می نماید.
  •  مصرف زیادی آن خطراتی را به وجود نیاورده و پیدایش بوهای نامطبوع به علت ترکیب آن با بعضی از تشکیل دهنده های آب امکان پذیر نیست.

معایب

  •  انرژی الکتریکی زیادی برای تهیه ازن لازم است.
  •  انعطاف کمتری از نظر تغییر دبی و تغییر کیفیت آب در مقایسه با کلر دارد.
  •  برای کنترل عمل استریل کردن با ازن روش مناسبی موجود نیست.
  •  اگر آب محتوی مواد آلی زیاد و یا آلگ باشد، تصفیه مقدماتی آن برای کاهش این امر ضروریست.

منبع: کتاب اصول تصفیه آب
تالیف: مهندس مرتضی حسینیان