آغاز عملیات لوله کشی تصفیه خانه فاضلاب دامداری ناصری منش

پس از تکمیل ساخت سازه تصفیه خانه فاضلاب دامداری ناصری منش، عملیات خاکبرداری جهت حفر کانال عبور لوله های تصفیه خانه و همچنین آماده سازی ( برش و جوش ) لوله های مورد استفاده در تصفیه خانه در حال انجام می باشد.