ساخت دریچه آب بند شرکت آب و فاضلاب اصفهان

عملیات ساخت دریچه آب بند خمینی شهر اصفهان به سفارش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان توسط شرکت مهندسی آبسان سازه آپادانا آغاز گردید.

دریچه آب بند آب و فاضلاب