دستگاه نمونه برداری فاضلاب

مهمترین نکته در طراحی فرآیندهای تصفیه فاضلاب علاوه بر کمیت فاضلاب، اطلاع از کیفیت فاضلاب می باشد. به منظور مشخص نمودن پارامترهای کیفی فاضلاب، از انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه برداشت شده از فاضلاب استفاده می شود. همانطور که انتخاب صحیح متد آزمایش و همچنین انجام مراحل آزمایش مطابق با استانداردها در صحت نتایج به دست آمده تاثیر به سزایی دارد، نمونه برداری اصولی و همچنین نگهداری نمونه در شرایط استاندارد تا زمان رسیدن نمونه به آزمایشگاه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

نمونه برداشت شده در حقیقت بایستی نماینده کل فاضلاب تولید شده در یک روز باشد تا بتوان بر اساس نتایج آزمایش قضاوت درستی در مورد کیفیت فاضلاب تولیدی انجام داد. به عنوان مثال در صورتی که کیفیت فاضلاب تولیدی در یک مجتمع صنعتی در ساعت های مختلف متفاوت باشد، برداشت نمونه به صورت لحظه ای (یعنی یک بار برداشت از نمونه در یک نوبت) سبب بروز خطا در قضاوت مهندسی خواهد شد زیرا ممکن است در زمان برداشت نمونه، کیفیت فاضلاب در آلوده ترین حالت خود باشد که در این صورت باعث افزایش هزینه های پیش بینی شده در زمان طراحی سیستم تصفیه فاضلاب می گردد. و یا ممکن است در زمان برداشت نمونه، کیفیت فاضلاب در حالت کمترین میزان آلودگی باشد که در نتیجه سبب می شود طراحی سیستم تصفیه فاضلاب بر این اساس صورت گرفته و در آینده سیستم تصفیه قابلیت تصفیه فاضلاب با کیفیت واقعی را نداشته باشد.

در نتیجه در مواردی که کیفیت فاضلاب در زمان های مختلف تولید دچار تغییرات می باشد، بایستی از نمونه برداری مرکب استفاده نمود. در نمونه برداری مرکب، بر اساس تواتر تخلیه فاضلاب و همچنین میزان دبی فاضلاب در هر تخلیه، نمونه به میزان مشخصی برداشت شده و در پایان روز این نمونه ها با یکدیگر مخلوط می شوند. در این حالت، نمونه ترکیبی به دست آمده نماینده حقیقی فاضلاب تولیدی بوده و طراحی سیستم تصفیه در بهترین حالت انجام خواهد شد.

در طول مدت نمونه برداری نمکونه های برداشت شده بایستی در یک ظرف با جنس استاندارد و در محیط و دمای استاندارد که در کتاب Standard Methods for the examination of water and wastewater ارایه شده است نگهداری شوند. جهت انجام نمونه برداری به صورت مرکب بایستی یک نفر به صورت مداوم در محل حضور داشته و نمونه برداری را انجام دهد بنابراین یک نیروی فعال در طول یک روز به صورت کامل از سایر فعالیت های جاری مجتمع صنعتی خارج می گردد.

همچنین در صورتی که فاضلاب تولیدی خورنده یا سمی باشد، خطراتی متوجه نیروی نمونه بردار می گردد. به منظور حل این مشکل، از دستگاه نمونه برداری فاضلاب استفاده می شود که به صورت اتوماتیک نمونه فاضلاب را برداشت می نماید. این دستگاه قابلیت برنامه ریزی داشته و لذا در هر زمانی که مورد نیاز باشد نمونه را به هر میزان که لازم است از فاضلاب تولیدی برداشت نموده و با سایر نمونه ها مخلوط می نماید.

در این دستگاه با توجه به نوع فاضلاب از ظروف نمونه برداری با جنس استاندارد استفاده می گردد. این دستگاه مجهز به سردکن قابل تنظیم دما بوده و لذا نمونه های برداشت شده در طول زمان نمونه برداری در دمای استاندارد نگهداری می گردند. از مزیت های دیگر این دستگاه، وزن سبک و قابلیت حمل آن است که بنابراین می توان از آن در هر مکان که مورد نیاز است استفاده نمود. این دستگاه بر اساس نمونه های مشابه خارجی توسط کارشناسان فنی در این شرکت ساخته شده است.

یک نمونه از دستگاه نمونه برداری ساخته شده توسط کارشناسان این شرکت

یک نمونه از وسایل نمونه­ برداری، حمل و نگهداری نمونه­ ها

با توجه به نوع طراحی دستگاه نمونه­بردار خودکار که از یک یخچال نیز تشکیل شده، نمونه تهیه شده در مدت ۲۴ ساعت در دمای مناسب نگهداری و در پایان ۲۴ ساعت به وسیله Coolbox حاوی Icepack به آزمایشگاه منتقل می ­شود. استفاده از Coolbox و Icepack این امکان را فراهم می­کند تا در حین حمل نمونه از محل نمونه برداری تا آزمایشگاه کیفیت نمونه حفظ و نتایج به دست آمده دقیق­تر باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۳۱۳۶۵۱۸۹۸۱ – ۰۳۱۳۶۵۱۶۴۲۹

مطالب مرتبط : تصفیه آب صنعتیسپتیک تانکچربی گیرتصفیه فاضلاب شهریتجهیزات تصفیه خانه